Trine havde i flere år en drøm om at etablere sig med en gårdbutik......
Uddannet landmand og socialpædagog
 
Trine havde i flere år, haft høns der lagde æg nok til stalddørs salg, samtidig med arbejdet som socialpædagog.
Men det med noget mere landbrug, kyllinger, ænder, får, lam et lille kvæg hold og masser af grønsager, frugt og blomster, var drømmen.
 
Som følge af det hårde fysiske og psykiske arbejde som socialpædagog, pludselige dødsfald og sygdom i familien gik Trine ned med alvorlig stress. Der erfaredde hun, at der hvor hun kunne finde ro og lise for sin situation var i kontakten med det der groede i hendes have, og hun vidste det var vejen frem. 
Hun arvede en mindre sum penge, den skulle bruges til at drømmen kunne udleves. Efter megen søgen, fandt hun huset på Hvalpsundvej ved Bislev, der tidligere havde været en mindre planteskole.
Og så gik Trine i gang, med krum hals og side vind. Og hjælp fra sine 3 voksne børn, familie og venner.
Nogle håndværkere, der svigtide, og desværre ikke havde den faglighed der kendetegner godt håndværk.
 
Trine fik sit drømme køkken, med en 4 meter lang og 2 meter bred køkken ø i midten af et køkken al rum.
Og et stort spisebord med plads til alle.
På en eller anden Net side kom hun i kontakt med Kenneth, der skulle vise sig at være mere end almindelig "velegnet" til både Trine og stedet og drømmen.
Det er forsat Trines projekt, men Kenneth bidrager på alle måder til, at det hele tiden rykker sig.
Han er en blanding af gammeldags håndværker, med indstillingen: alt kan laves, alt har en løsning og så eer han krejler. 
 
Spirelyst er en Gårdbutik, hvor æg, kyllinger, lam og ænder produkceres på stædet.
Der er 60 æglæggende høns, hvor nogle stykker er grønlæggere, de lægger tyrkisfarvede æg, og det er så kønt mellem de brune.
Så er der kyllinger - der vejer mellem 1,8 - 2,3 kg - slagtet vægt.
Lammene, er skåret op i forskellige udskæringer.
Ca 400 ænder, der slagtes kort før Mortens aften...
Alle dyrene har et frit ude liv, med masser af plads, så det er en fornøjelse at se dem snadre rund, skrabe i græs og jord og hvad sådan nogle dyr nu gør, når de har mulighed for et godt liv.
Der er arbejde til fler end Trine, Kenneth på deltid (han kører også for Falck) og Lærke på 13.
Og der er Spirelyst tilknyttet en international økologisk bevægelse, hvor folk fra hele verden, der er interesseret i økologi kan mælde sig til, værtsfolkene på stedet forpligter sig til at lære dem der kommer, om den drift der er, og de der kommer er forpligtet til at arbejde 6 timer for kost og logi. En fantastisk ordning.
 
Når de 60 æglæggende høns, ikke længere lægger nok æg til at brødføde sig selv, skal de slagtes.
Almindeligvis blever de destrueret, for det kan ikke svare sig, at få dem slagtet, plukket og gjort i stan.
Der er noget absurt i at destruere noget der kan give god mad.
Derfor opstod tanken om, hvem kan have gavn af dem ?  
En del af de flygtninge der er kommet til landet, kan muligvis bruge hønsene.
Derfor kontaktede vi Thisted Asylcenter, der var med på ideen.....
Spirelyst har 60 høns, huggeblok og økse forefindes på stedet, er i interesseret?
Og det var de heldigvis.....
 
Trine er med Spirelyst rundt til de forskellige økologiskemarkeder der holdes, så hun er meget på farten, ikke mindst i weekenderne.
Og både hun og Kenneth er med i Halkjær Kro, og de arrangementer der er der, hvor Trine ind imellem står for maden.
 
Men - om ikke så længe - er tiden til, at hønsene skal lade livet.
Hvor når præcist skal aftales med Asylcenteret....
Og Spirelyst vil meget gerne, at der kommer andre der er med til dette.....
Så det bliver - lidt af en fest......
Helt hvordan, er ikke til at vide, for asylcenteret skal være med i det.
 
Det er Trines ønske, at der kan komme et videre samarbejde i gang mellem Spirelyst og asylcenteret, ideer er der nok af, - og det er der sansynligvis også fra de mennesker fra asylcenteret.

  Ring 30 50 51 29